Türkiye'nin En Kapsamlı ve En Uygun Brülör Yedek Parça Online Satış Sitesi.
Türkiye'nin En Kapsamlı ve En Uygun Brülör Yedek Parça Online Satış Sitesi.
Sepetim 0,00 TL
Üyelik Sözleşmesi

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR

İşbu üyelik sözleşmesi https://mekanikmarketim.com/ sitesinin faaliyetlerini yürüten Marmaracık Mahallesi 1983 Sokak No:4, Tekirdağ, Ergene, 59850, Türkiye adresinde bulunan Mekanikmarketim Endüstriyel Pazarlama Tic. Ltd. Şti. (Bundan böyle “MEKANİKMARKETİM” olarak anılacaktır) ile MEKANİKMARKETİM’in sahibi olduğu https://mekanikmarketim.com/ internet sitesine üye olan internet kullanıcısı (“Üye”) arasında gerçekleştirilmiştir.

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU

https://mekanikmarketim.com/‘dan üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesidir.

3. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1. Üye, https://mekanikmarketim.com/ internet sitesine üye kaydı yaparken verdiği bilgilerin doğru olduğunu, bu bilgilerin gerçeğe aykırı olması nedeni ile MEKANİKMARKETİM’in uğrayacağı tüm zararları, derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

3.2. Üye https://mekanikmarketim.com/ sitesine üye girişi yapması için oluşturduğu ya da MEKANİKMARKETİM tarafından kendisine verilen giriş bilgilerini üçüncü kişiler ile paylaşmamalıdır. Giriş bilgilerinin güvenliğinden üye sorumludur ve kullanma hakkı sadece kendisine aittir. Bu sorumluluğun yerine getirilmemesinden dolayı, MEKANİKMARKETİM’in ve üçüncü kişilerin uğrayacağı zararları derhal tazmin edeceğini kabul ve taahhüt eder.

3.3. Üye, https://mekanikmarketim.com/ sitesini genel ahlaka aykırı, kamu düzenini bozucu, yasalara uygun olmayan ve fikri ve telif haklarına aykırı bir şekilde kullanamaz.

3.4. Üye; başkalarının hizmetleri kullanmasını engelleyici, zorlaştırıcı işlemlerde (spam, virus, truva atı, vb.) bulunamaz.

3.5. Üye https://mekanikmarketim.com/ sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine uymayı ve bu hükümleri ihlal etmemeyi kabul ve taahhüt eder. Yasal mevzuat hükümlerine uymamasından dolayı doğacak tüm hukuki ve cezai yaptırımların tek sorumlusunun kendisinin olduğunu kabul eder. Ayrıca işbu ihlal nedeni ile MEKANİKMARKETİM’in üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı üyeden tazminat talep etme hakkı saklıdır.

3.6. https://mekanikmarketim.com/ sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin MEKANİKMARKETİM ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. Bu görüş ve düşüncelerden dolayı üçüncü kişilerin ya da üyenin uğrayabileceği zararlarda MEKANİKMARKETİM’in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.7. MEKANİKMARKETİM gerektiğinde üyenin üyeliğini ve bununla birlikte üyeye ait belge ve bilgileri silme hakkına sahiptir. Üye işbu sözleşmeyi kabul edip onaylayıp üye kaydını yaparak bu tasarrufu kabul ettiğini beyan eder. Üyenin bu durumda uğrayacağı herhangi bir maddi ya da manevi kayıptan dolayı MEKANİKMARKETİM’in herhangi bir sorumluluğu bulunmayacaktır.

3.8. https://mekanikmarketim.com/ sitesindeki yazılım, tasarım, belge, bilgi vs. MEKANİKMARKETİM mülkiyetinde olup; bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar üye tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz ve değiştirilemez. Aynı kısıtlama bu web sitesinde adı geçen farklı şirketlere ait markalar, ürünler vs. için de geçerlidir. Sitedeki bilgilerin kısmen kopyalanması, basılması, işlenmesi, dağıtılması, çoğaltılması, sergilenmesi mümkün değildir.

3.9. MEKANİKMARKETİM tarafından  https://mekanikmarketim.com/  sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan Internet Protokol (IP) adresi, siteye erişilen tarih ve saati, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

3.10. MEKANİKMARKETİM sitenin kullanımını kolaylaştırmak, internet sitesini iyileştirmek, daha iyi hizmet verebilmek için ve yasal mevzuat çerçevesinde; üyenin IP adresini, siteye giriş tarih ve saatini, https://mekanikmarketim.com/ sitesi üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını tutma hakkında sahiptir.

3.11. Üye MEKANİKMARKETİM tarafından kendisine ürün ve hizmetler ile ilgili reklamlar, kampanyalar, müşteri memnuniyet anketleri sunulmasına ve bunların yapılabilmesi için telefon, e-mail ve sms aracılığı ile bağlantıya geçilmesine, bilgi aktarılmasına izin verdiğini beyan ve kabul eder.

3.12. Üye kişisel verilerinin nasıl kullanıldığı ve kişisel verilerin korunması kanunu çerçevesinde MEKANİKMARKETİM’in politikasına  bu adresten ulaşabilir.

3.13. MEKANİKMARKETİM https://mekanikmarketim.com/ sitesinin güvenliği (virüs,trojan vb.) için gerekli önlemleri almıştır. Bunun yanında üyenin de kendi güvenlik önlemlerini sağlanması gerekmektedir. Siteye girişi ile kendi sisteminde yazılımsal ya da donanımsal herhangi bir sorun olması durumunda, sorumluluğun kendisine ait olduğunu beyan ve kabul eder. MEKANİKMARKETİM, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda ve durumunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

3.14. https://mekanikmarketim.com/ üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen farklı web siteleri ve içerikleri hakkında MEKANİKMARKETİM’in  herhangi bir sorumluluğu yoktur ve bu sitelerin kullanımıyla doğabilecek zararlar, üyelerin kendi sorumluluğundadır. MEKANİKMARKETİM bu tür linklere erişimi dilediği zaman sonlandırabilir.

3.15. MEKANİKMARKETİM; sitenin içeriğini, sağladığı hizmeti değiştirme, sona erdirme hakkını saklı tutar.

3.16. MEKANİKMARKETİM, işbu sözleşmesinin koşullarını her zaman değiştirme veya iptal etme hakkında sahiptir. Yapılan değişiklikler, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

3.17. MEKANİKMARKETİM ve Üye https://mekanikmarketim.com/’a ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil teşkil edeceğini, kabul ve beyan ederler.

4. MÜCBİR SEBEPLER

MEKANİKMARKETİM ve/veya Üye, işbu sözleşme kapsamında üstlendiği herhangi bir yükümlülüğün, mücbir sebepler nedeniyle yerine getirilmemesi veya gecikmesinden dolayı diğer tarafa karşı sorumlu olmayacaktır. Tarafların kontrolü dışında kalan önlenemeyen, öngörülemeyen herhangi bir olay mücbir sebep olarak değerlendirilir. Aşağıda belirtilenler ile sınırlı kalmamak kaydıyla; savaş, halk ayaklanması, idari kararlar, ambargo, internet hızı ve kesintileri, doğal afet, fırtına, yangınlar, kaza, sabotaj, patlama, terör olayları, grev ve lokavt mücbir sebep sayılır. 

5. SÖZLEŞMENİN FESHİ

  İşbu sözleşme MEKANİKMARKETİM tarafından üyeliğinin iptal edilmesine ya da üyenin üyeliğini iptal etmesine kadar yürürlükte olacaktır. MEKANİKMARKETİM’in üyenin iş bu sözleşmenin maddelerine aykırı davranmasından dolayı sözleşmeyi tek taraflı fesih etme hakkı bulunmaktadır.

6. İHTİLAFLARIN GİDERİLMESİ

İşbu sözleşmenin uygulanmasından, yorumlanmasından doğan ihtilafların çözümünde Türk Hukuku uygulanacaktır ve Konya Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

7. YÜRÜRLÜK

Üyenin, üyelik kaydı yapması iş bu sözleşmenin tüm maddelerini okuduğu ve kabul ettiği anlamına gelir. Üyelik kaydı esnasında yapılmış ve yürürlüğe girmiştir.

YENİ VE İNDİRİMLİ ÜRÜNLERDEN HABERDAR OLUN !
Whatsapp
İnternet sitemizde çerezlerden faydalanılmaktadır. Ayrıntılı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması Kanununu, Gizlilik Sözleşmesi ve Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz. Reddet Kabul Et